Wersje PHP

Aby wymusić wersję PHP dopisujemy w pliku .htaccess

Dla PHP w wersji 5.4
<Files *.php>
ForceType application/x-httpd-php54
</Files>

Dla PHP w wersji 5.5
<Files *.php>
ForceType application/x-httpd-php55
</Files>

Dodatkowe ustawienia można wpisać w pliku php54.ini lub php55.ini w zależności od wersji PHP

Analogicznie dla innych wersji PHP