Strony BIP WCAG 2.1 dla JST

USŁUGA CENA (netto)
BIP dla jednostki organizacyjnej - wdrożenie, uruchomienie, szkolenie 999 zł
Utrzymanie BIP 8GB 99 zł/rok
Aktualizacja BIP - dostępność cyfrowa WCAG 2.1 199 zł
Halpress BIP sprzed 2020 roku CENA (netto)
Wykup licencji na działający już BIP sprzed 2020 (zmiana z usługi dostępowej na stronę) 1999 zł
Utrzymanie wykupionego BIP jako archiwum na serwerach Halpress 99 zł/rok