Strony BIP dla jednostek samorządowych

Od 2003 roku istnieje obowiązek utrzymywania strony Biuletynu Informacji Publicznej przez prawie wszystkie instytucje, w których działalności udział mają pieniądze publiczne. Są to również szkoły, domy kultury, itd. Nasza firma zajmuje się utrzymaniem i obsługą BIP od 2006 roku. Klientami są głównie jednostki z dawnego województwa leszczyńskiego w tym prawie 17 urzędów miast i gmin. Zdajemy sobie sprawę, że temat BIP w jednostkach podległych gminom jest zwykle odsuwany "na później". Ale może teraz jest dobry moment, aby zająć się tym tematem, od którego i tak odwrotu nie ma. Chcemy Państwu zaoferować naszą pomoc w uruchomieniu, utrzymaniu oraz szkoleniu dotyczącym BIP. Chętnie przyjedziemy do Państwa, wyjaśnimy "przy kawie" jak zacząć pracować z BIP, przeszkolimy pracowników, przygotujemy wzory dokumentów.

Cennik stron BIP

OPCJA 1 - w formie usługi dostępowej CENA (netto)
BIP dla gminy - wdrożenie, uruchomienie, szkolenie 999 zł
Obsługa hostingowa BIP 8GB 1560 zł/rok
OPCJA 2 - jednorazowy zakup licencji na oprogramowanie CENA (netto)
BIP dla gminy - zakup licencji na działający już BIP (zmiana z usługi dostępowej na stronę) 2200 zł
Utrzymanie BIP 8GB na serwerach Halpress 99 zł/rok
USŁUGA CENA (netto)
BIP dla jednostki organizacyjnej - wdrożenie, uruchomienie, szkolenie 1000 zł
Utrzymanie BIP 5GB 99 zł/rok